CODI ÈTIC

Gent de Gavà

Principis ètics

Compartim uns principis i uns anhels de canvi social i critiquem la manera com fins ara s’ha gestionat un espai polític fonamental, el municipal.

Ens preocupa el que succeeix a Gavà, al conjunt de la societat catalana i de l’Estat. Creiem que la política és o ha de ser una altra cosa ben diferent del que ha estat des dels pactes de la Transició. Considerem que els marcs institucionals de l’actual democràcia representativa parlamentària i monàrquica són totalment insuficients, i que l’estructura dels partits tradicionals està superada i ha caigut en el descrèdit. Creiem que l’actual és una democràcia de mercat cada cop més especulativa i menys productivista. Entenem la vida i les relacions humanes sota uns principis ben diferents dels que regeixen el capitalisme neoliberal apostant per una reconversió ecològica que se cenyeixi als límits de la natura.

És per aixó que volem una democràcia real que no s’esgoti amb unes eleccions cada quatre anys, volem que es compti amb els veïns i veïnes, amb la societat organitzada i amb les iniciatives socials emergents. Volem una administració que doni resposta als problemes i reptes del conjunt de la nostra ciutat perquè el govern municipal de la ciutat ha de governar obeint la voluntat ciutadana.

Davant aquesta situació creiem que s’han d’impulsar les modificacions legals necessàries perquè els veïns i veïnes de cada barri puguin escollir directament el seu representant a través d’una consulta ciutadana just després de les eleccions municipals, que s’articulin mecanismes que permetin la revocació de l’alcalde o alcaldessa i també dels regidors de cada barri per part dels veïns en cas d’incompliment dels compromisos presos amb la ciutadania, que es garanteixi la participació ciutadana en les grans decisions, projectes o inversions pressupostàries, que s’eliminin els càrrecs de confiança i que els representants polítics es comprometin a respectar els principis consensuats en el Codi ètic:

– limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives,

– renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un tracte de favor,

– no duplicar càrrecs a les institucions,

– no cobrar extres per assistir a reunions,

– limitació de sou a un màxim de 2’5 vegades el SMI (incluent-hi dietes) i declaració del patrimoni de tots els regidors i càrrecs directius a l’inici i final de cada legislatura,

– no es podrà accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin estat beneficiàries d’un contracte municipal durant la legislatura i en cap cas als consells d’administració,

– els càrrecs electes renunciaran de manera immediata un cop siguin imputats per corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per benefici propi o de tercers. També estan inclosos els casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores,

– sancions administratives i penals en cas de finançament il.legal a tots els partits polítics,

– tots els partits polítics han de ser transparents a la seva gestió en quant ingressos, despeses i donacions privades i els electes gestionarà en comptes d’entitats d’economia social i solidària,

– s’apostarà per una limitació de la despesa en campanya electoral,

– tots els representants polítics seran escollits per primàries on els candidats faran públic el seu currículum,

– fer una auditoria interna per detectar estructures supèrflues i millorar la coordinació i l’eficàcia de l’Ajuntament fomentant també una cultura de participació,

– fer públiques les agendes i despeses associades a la seva funció dels representants polítics,

– ampliar els mecanismes de transparència a les empreses municipals i als organismes en què l’Ajuntament hi és present,

– establir un sistema de denúncia anònima dels treballadors públics de l’Ajuntament davant d’actuacions corruptes en l’àmbit de decisions polítiques, concessió de subvencions o procediments de contractació pública,

– és necessari formar i recordar a tots els professionals que treballen a l’Ajuntament que la seva màxima funció és assessorar i ajudar al ciutadà,

– promoure una política participativa i transversal ciutadana que sigui vinculant i assumida per l’administració municipal en què no siguin exclosos de la presa de decisions ni dones, persones cuidadores, joves, persones amb discapacitat, immigrants i altres col.lectius,

– facilitar la informació i control ciutadà dels processos importants que es desenvolupin a l’Ajuntament,

– recopilar l’experiència de polítiques reals existents als barris,

– enfortir l’educació en valors i la pràctica de la participació a les escoles,

– impulsar pressupostos participatius amb l’objectiu que un 5% del pressupost municipal el decideixin els veïns a partir de propostes i projectes presentats per la ciutadania,

– compromís de fer un seguiment públic regular sobre l’estat d’aplicació dels pressupostos,

– ampliar les polítiques de foment de l’associanisme als barris, cessió d’espais públics per a les associacions i entitats locals,

– agrupar les consultes públiques per tal de no desgastar a la ciutadania.

 

GentdeGavà considera que el treball social de base és compatible amb la lluita insititucional, però que aquesta mai ha de subordinar a l’organització popular de base.

Treballarem des de l’àmbit local per la transformació social, col.laborant amb altres moviments municipalistes o d’àmbit superior que comparteixin aquests principis i objectius per assolir una millora de les condicions de vida de la ciutadania, a Gavà i a nivell general.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


*